Program

Dzień przed zawodami

17.30 - 19.30 zapisy w Biurze Zawodów, al. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Łostowicką, wydawanie numerów startowych

W dniu zawodów

8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych
10.45 ustawianie w sektorach startowych
11.00 START
15.00 dekoracje
15.00 zamknięcie trasy na wszystkich dystansach